on ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΙΚΟΣΕΛΙΔΑ

2.1.15

Κινητά τηλέφωνα  3ης γενιάς και διαστημικές τεχνικές για διαχείριση των αρδευτικών αναγκών στην Επαρχία Πάφου.

Έχει ξεκίνησει την 1 Ιουλίου 2012  το ερευνητικό έργο με τίτλο ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ  ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ  ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ’ που χρηματοδοτείτε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας  μέσα στο πλαίσιο της δέσμης προγραμμάτων για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία 2009-2010 (ΙΠΕ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΙΟΝ/0311, ΝΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΕΙΦΟΡΙΑ). Συντονιστής του ερευνητικού έργου είναι η εταιρεία ‘M. HADJIMITSIS TRADING  & ENGINEERING LTD’ (Μιχάλης Χταζημιτσής) και συνεργαζόμενοι εταίροι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Δρ Παπαδαυίδ Γιώργος) και το Frederick Research Center (Δρ Σκεύη Πέρδικου). Ο συνολικός προυπολογισμός του έργου έιναι 122,433 χιλιάδες ευρώ με 18 μήνες διάρκεια υλοποίησης.

Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα αναφέρεται στην ενημέρωση των γεωργών για θέματα άρδευσης των καλλιεργειών τους με την συνδυασμένη χρήση διαστημικών δεδομένων και κινητών τηλεφώνων 3ης γενιάς (3G  Mobile Phones) με πεδίο εφαρμογής την Επαρχία Πάφου. Απώτερος στόχος του εν λόγω έργου είναι η χρήση τηλεφώνων τρίτης γενεάς με σκοπό την άμεση ειδοποίηση και ενημέρωση των γεωργών για την βέλτιστη κατανάλωση νερού για αρδευτικού σκοπούς μέσω των άμεσων αποτελεσμάτων από την συνδυασμένη χρήση δορυφορικών και μετεωρολογικών δεδομένων.

Έχοντας υπόψη τις πρόσφατες έρευνες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) όπου έχει χρησιμοποιηθεί η δορυφορική τηλεπισκόπηση για καθορισμό των απαιτούμενων όγκων νερού για κάθε φυτεία, υπάρχει έντονη η ανάγκη άμεσης ειδοποίησης των γεωργών για την απαιτούμενη ποσότητα νερού κάθε καλλιέργειας αλλά και συστηματικού έλεγχου της υφιστάμενης κατανάλωσης νερού για αρδευτικούς σκοπούς. Η ανάγκη όμως για ακριβή μέτρηση της  εξατμισοδιαπνοής έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας που μετρά την εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών (πατάτες, φυστίκια, άλλα λαχανικά ανοικτού αγρού) με τη συνδυασμένη χρήση Τεχνικών Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης από δορυφορικά δεδομένα και μετεωρολογικά δεδομένα  που απαιτούνται. Η γνώση των απαιτούμενων όγκων νερού άρδευσης των καλλιεργειών τους θα συμβάλει μικροοικονομικά στη μείωση του κόστους των εκμεταλλεύσεων τους ενώ μακροοικονομικά θα συμβάλει στη αειφορική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου και στην εξοικονόμηση υδατικών αποθεμάτων για τις επόμενες γενεές που επίκειται να ακολουθήσουν.

Το έργο αυτό θα προωθήσει στο Γεωργικό Τομέα τη χρήση των καινοτόμων τεχνικών επικοινωνιών με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του τομέα γρηγορότερα, με χαμηλότερο κόστος και με μεγάλη ακρίβεια. Παρατηρείται ένα κενό στο Γεωργικό Τομέα όσον αφορά τη διάχυση και εφαρμογή των αποτελεσμάτων στους γεωργούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διάχυση και ενημέρωση του γεωργού αλλά και η πρακτική εφαρμογή των τελικών προϊόντων ερευνητικών έργων αναμένεται να μελετηθεί για πρώτη φορά με τη συνεργασία του ΙΓΕ και του ΑΦ. Επιπλέον η καινοτομία του έργου βασίζεται στο συνδυασμό της χρήσης των ηλεκτρονικών αισθητήρων με τις ασύρματες επικοινωνίες σε καθημερινή βάση μέσα από τη χρήση τεχνικών τηλεπισκόπηση. Για πρώτη φορά γίνεται συνδυασμός των δύο και θα αποτελέσει τεχνολογική καινοτομία για τον Γεωργικό Τομέα της Κύπρου.

Η ενημέρωση θα γίνεται με χρήση μηνυμάτων κειμένου ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα περιλαμβάνει μία πλήρης περιγραφή της υπάρχουσας κατάστασης καθώς και πληροφορίες για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν. Η λειτουργία αυτή απαλλάσσει τους υπευθύνους από την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της διεργασίας συλλογής πληροφοριών και λήψης αποφάσεων. Η μέτρηση και συλλογή των απαραίτητων παραμέτρων για την τροφοδότηση των μοντέλων γίνεται σε πραγματικό χρόνο και μέσα από το ίδιο το χωράφι με τη χρήση ασύρματων δικτύων αισθητήρων, εξασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια και ορθότητα των μετρούμενων δεδομένων. Το έργο αυτό θα αποτελέσει τεχνολογική και επιστημονική καινοτομία και θα διευρύνει τους τεχνολογικούς ορίζοντες του γεωργικού τομέα της Κύπρου. Η πρωτοτυπία του έργου το καθιστά μοναδικό στη Κύπρο.